Manasik

Kami membantu bagi masyarakat Muslim/  jamaah dalam proses pelaksanaan Ibadah Haji / Umroh termasuk  kegiatan Manasik.

Kegiatan:

Haji

Menyengaja datang ke Mekkah untuk mengerjakan Ibadah Thawaf, Sa’i, Wukuf di Arafah dan ibadag2 lain yang berkaitan dengannya, demi memenuhi perintah Allah serta hanya mengharap ridha Allah semata.

Syarat2 wajib Haji:

 1. Islam
 2. Aqil/ Berakal
 3. Balig/ Dewasa
 4. Merdeka/ Bukan hamba sahaya
 5. Istitha’ah/ Mampu jasmani, rohani, ekonomi, keamanan

Rukun Haji: Sesuatu yang tidak sah Haji melainkan dengan melakukannya, dan tidak boleh diganti dengan Dam (menyembelih binatang)

 1. Ihram: Berniat mulai mengerjakan Haji
 2. Wukuf di Arafah: Tanggal 9 & 10 Bulan Haji
 3. Thawaf: Berkeliling Ka’bah 7 kali
 4. Sa’i: Berlari-lari kecil antara bukit Saf & Marwah 7 kali
 5. Tahallul: Mencukur atau menggunting rambut
 6. Tertib: Menertibkan rukun2

Wajib Haji: Sesuatu yang perlu dikerjakan, tetapi sahnya Haji tidak bergantung padanya, dan boleh diganti dengan Dam (menyembelih binatang)

 1. Ihram dari Miqat
 2. Mabit/ Bermalam/ Beristirahat di Muzdalifah: Tanggal 10 Dzulhijjah
 3. Mabit/ Bermalam/ Beristirahat di Mina: Tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah
 4. Melontar Jumratul Aqabah pada Hari Raya Haji
 5. Melontar 3 Jumrah: Jumrah Ula, Wustha, dan Aqabah
 6. Thawaf Wada: Tawaf sewaktu akan meninggalkan Mekah
 7. Muharramat: Menjauhkan diri dari segala larangan atau yang diharamkan

Sunat Haji

 1. Ifrad
 2. Membaca Talbiyah
 3. Berdoa sesudah membaca talbiyah
 4. Membaca zikir sewaktu Tawaf
 5. Shalat 2 rakaat sesudah Tawaf
 6. Masuk ke Ka’bah

Jenis-Jenis ibadah Haji

Ada 3 jenis ibadah haji yaitu; Ifrad, Tamattu’ dan Qiran. 

 1. Ifrad adalah melaksanakan ibadah haji saja pada tanggal-tanggal tersebut diatas tanpa melakukan Umrah sebelumnya.
 2. Tamattu’adalah melaksanakan ibadah umrah terlebih dahulu sebelum melaksanakan ibadah Haji pada waktunya. Dalam haji tamattu’ seseorang melaksanakan ihram dua kali, yaitu berihram untuk umrah dan melepas ihram sebelum waktu haji, lalu berihram kembali untuk berhaji.
 3. Qiranadalah menggabungkan antara Haji dan Umrah yaitu saat berihram langsung berniat untuk melaksanakan Haji dan Umrah.

Haji Tamattu’ adalah yang paling dianjurkan dilaksanakan.

Umroh

Berkunjung ke Baitullah, dengan melaksanakan thawaf, sa’I dan tahallul/ bercukur demi mengharap ridha Allah semata.

Syarat2 Umrah:

 1. Islam
 2. Aqil/ Berakal
 3. Balig/ Dewasa
 4. Merdeka/ Bukan hamba sahaya
 5. Istitha’ah/ Mampu jasmani, rohani, ekonomi, keamanan

Rukun Umrah

 1. Ihram serta berniat
 2. Thawaf
 3. Sa’i
 4. Tahallul
 5. Tertib: Menertibkan ke 4 rukun tersebut

Wajib Umrah

 1. Ihram dari miqat-nya
 2. Menjauhkan diri dari segala Muharramat atau larangan Umrah, yang banyaknya sama dengan Muharramat atau larangan Haji

Tempat2 Mustajab untuk Berdoa:

 1. Di Multazam
 2. Di bawah Pancuran/Talang Emas/Hijir Ismail
 3. Di Sofa dan Marwah
 4. Di belakang Maqam Ibrahim
 5. Di Roudah

Tempat2 Muhaaramat

 1. Ka’bah
 2. Hajar Aswad
 3. Multazam
 4. Rukun Zamani
 5. Maqam Ibrahim
 6. Hijir Ismail
 7. Air Zamzam

Panduan Manasik Haji Lengkap Terbaru

1. Jarak peta-perjalanan-haji-small-2

Peta Perjalanan Haji

1. denah-masjidil-haram

Denah Masjidil Haram

1. kabah2

Ka’bah

4. peta madinah

Peta Madinah

3. map_madinah_f1

Peta Madinah

2. map_makkah_f

Peta Mekkah

1. peta pondokan makkah

Peta Pondokan Mekkah

Tempat Mustajab

Tempat2 Mustajab

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s